| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
sort descending
Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învățământul preuniversitar

Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învățământul preuniversitar in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, in temeiul art. 21 alin. (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Metodologii, Proceduri

Următoarele metodologii și proceduri sunt valabile în cadrul Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău.

Mihăilă Radu Marian

Diriginte la clasa a XII-a A

 

Minighid metodologic Microsoft

Minighid metodologic realizat de Microsoft care acopera urmatoarele subiecte: programa scolara, aplicarea programei scolare, proiectarea demersului didactic, proiectul unitatii de invatare, curriculum, etc.

Misiune

       Misiunea Colegiului Național „Ferdinand I”, bazată pe psihologia succesului, ținând cont de idealurile și exigențele beneficiarilor direcți și indirecți, este de a optimiza constant oferta educațională,  printr-o strategie dinamică, focalizată pe dezvoltarea și valorificarea maximă a potențialului creativ al elevilor și profesorilor și de a asigura un cadru educațional democratic bazat pe toleranță, spirit de echipă, competitivitate și pe capacitatea de adaptare la realități mereu în schimbare.

Miss și Mister Boboc 2017

Pages