Cenaclu literar

Cenaclul literar este coordonat de d-na profesor Stanciu Florentina.