CNF în cifre

Situații statistice 2014-2015

Analiză examene și olimpiade 2015

În fiecare an, din 2012, procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a crescut.

Felicitări elevilor și profesorilor care i-au îndrumat!

Nr. elevi înscrişi la început de an şcolar 2015 – 2016:

 • 184 – învăţământ primar
 • 236 – învăţământ gimnazial
 • 764 – învăţământ liceal

Nr. elevi rămaşi la sfârşitul  anului şcolar 2015 – 2016

 • 185 – învăţământ primar
 • 236 – învăţământ gimnazial
 • 761 – învăţământ liceal

Nr. elevi promovaţi în luna iunie 2016 

 • 185 – învăţământ primar
 • 233 – învăţământ gimnazial
 • 742 – învăţământ liceal 

Promovabilitate pe medii:

 • 5,00–6,99       4 elevi
 • 7,00–8,99     355 elevi
 • 9,00–10,00   801 elevi

Promovabilitate IUNIE 2016

 • învățământ primar - 100%
 • învățământ gimnazial - 98,73%
 • învățământ liceal - 97,52%
 • nr.elevi corigenți  - 18

Promovabilitate SEPTEMBRIE 2016

 • învățământ primar - 100%
 • învățământ gimnazial- 100%
 • învățământ liceal - 99,60%
 • nr.repetenți - 3
 

Nr. elevi înscrişi la început de an şcolar 2014 – 2015:

 • 174 – învăţământ primar
 • 226 – învăţământ gimnazial
 • 808 – învăţământ liceal

Nr. elevi rămaşi la sfârşitul  anului şcolar 2014 – 2015 

 • 181 – învăţământ primar
 • 226 – învăţământ gimnazial
 • 797 – învăţământ liceal

Nr. elevi promovaţi în luna iunie 2015  

 • 181 – învăţământ primar
 • 226 – învăţământ gimnazial
 • 779 – învăţământ liceal 

Promovabilitate pe medii:

 • 5,00–6,99       5 elev
 • 7,00–8,99     451 elevi
 • 9,00–10,00   693 elevi

Promovabilitate IUNIE 2015

 • învățământ primar - 100%
 • învățământ gimnazial - 100%
 • învățământ liceal - 97,78%
 • nr.elevi corigenți  - 12

Promovabilitate SEPTEMBRIE 2015

 • învățământ primar - 100%
 • învățământ gimnazial- 100%
 • învățământ liceal - 99,50%
 • nr.repetenți - 4