Comisii interne

Lista comisiilor de lucru cu caracter permanent/temporar pentru anul școlar 2016 – 2017:

1.  Comisia pentru curriculum:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile            președinte
 • prof. Savu Eleonora                            membru
 • prof. Ceunaș Mariana-Gigliola             membru
 • prof. Vascan Nicoleta                         membru
 • prof. Tufescu Luciana                         membru
 • prof. Stanciu Florentina                      membru
 • prof. Muraru Crina                              membru
 • prof. Laslău Gabriela                          membru
 • prof. Savin Mihaela                            membru
 • prof. Opincariu Florina                        membru
 • prof. Olteanu Marcela                         membru
 • prof. înv. Dima Adriana                        membru

2.  Comisia de evaluare și asigurare a calității:

 • prof. Zărnescu Nicoleta                      coordonator
 • prof. Popa Carmen                            responsabil
 • prof. Nistor Nicoleta                          membru           
 • prof. Cătărău Mihaela                        membru
 • prof. Ciuche Gabriela                         reprezentant sindicat
 • elev Apostu Sergiu                            membru
 • reprez. părinţi- Achihăi Gabriela          membru 
 • reprez. Cons. Local- Stan Gabriel       membru

3.  Comisia pentru perfecționare și formare continuă:

 • prof. Trofin Ovidiu                               președinte
 • prof. Olteanu Mihăiță                          membru
 • prof. Neacșu Bogdan                         membru

4.  Comisia de securitate și sănătate în muncă:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile              președinte
 • inf. Macovei Florina                              persoană desemnată prin certificat
 • Persoane desemnate de angajator
  • prof. Zărnescu Nicoleta
  • admin. Dominte Eduard
 • Persoane desemnate de lucrători
  • laborant Stancu Livia
  • prof. Vascan Nicoleta
  • Sumănaru Clara
 • Medic dr. Mocanu Lăcrămioara              membru 

5. Comisia pentru controlul managerial intern:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile             președinte
 • prof. Zărnescu Nicoleta                       vicepreședinte
 • prof. Tufescu Luciana                         secretar
 • ec. Olteanu Mioara                            membru (administrator financiar)
 • prof. Frânculescu Cristina                   consilier etic
 • prof. Popa Carmen                             responsabil CEAC
 • prof. Laslău Gabriela                          membru
 • prof. Rusu Carmen                             membru
 • prof. Piticar Gruie                               membru

6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității:

 • prof. Rusu Carmen                              președinte
 • prof. Olteanu Marcela                          membru
 • prof. Vascan Nicoleta                          membru
 • prof. Drobotă Ion                                 membru
 • prof. Piticar Gruie                                membru
 • prof. Florescu Dragoș                          membru
 • prof. Frânculescu Cristina                    membru
 • Busuioc Constantin                             membru
 • Enache Neculai                                  

7. Comisia pentru programe și proiecte educative:

 • prof. Chiribău-Albu Mihaela-Alina         președinte
 • prof. Nistor Nicoleta                            membru
 • prof. Frânculescu Cristina                   membru
 • prof. înv. Vătămănescu Margareta        membru
 • prof. Gavriliță Laura                             membru
 • elev Bardașu Ana Mălina                   
 • Cârlan Vasilica

8. Comisia pentru gestionarea riscurilor:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile            președinte
 • prof. Stoica Vasile                             responsabil
 • ec. Olteanu Mioara                           membru (administrator financiar)
 • Bălinișteanu Maria                            membru (secretar)
 • Dominte Eduard                               membru (administrator de patrimoniu)

9. Comisia pentru elaborarea orarului:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile            președinte
 • prof. Drobotă Ion                                membru
 • prof. Ursache Liliana                          membru

10. Comisia pentru organizarea serviciului pe școală:

 • prof. Ursache Liliana                          președinte
 • prof. înv. Dima Adriana - corp B           membru
 • prof. Muraru Crina - corp C și cămin    membru

11. Comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor:

 • adm. Dominte Eduard                        președinte
 • Brîndușoiu Liviu                                 membru
 • Bordaș Aurel                                     membru
 • prof. Chelaru Mihai                             membru
 • pedagog Lupu Remus                        membru
 • prof. Olteanu Mihăiță                          membru
 • Manolache Vasile                              membru

12. Comisia de acordare a primului ajutor și de evacuare a personalului în condiții de incendiu sau alte dezastre:

a. Evacuarea persoanelor:

 • adm. Dominte Eduard              
 • pedagog Lupu Remus

b. Acordarea primului ajutor:

 • prof. Tufescu Luciana             
 • prof. Rusu Carmen

În lipsa acestora:

 • laborant Boboc Simona             
 • adm. Dominte Eduard

13. Comisia de inventariere anuală:

 • prof. Zărnescu Nicoleta                        președinte
 • cont. Tufă Alina                                   membru
 • adm Dominte Eduard                           membru
 • laborant Boboc Simona                        membru
 • laborant Stancu Livia                            membru

14. Comisia de selecționare, clasificare și casare anuală a documentelor create:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile              președinte
 • secretar șef Bălinișteanu Maria             membru
 • adm. Dominte Eduard                          membru
 • pedagog Lupu Remus                          membru
 • cont. Tufă Alina                                   membru

15. Comisia pentru orientare școlară și profesională:

 • prof. Opincariu Florina                          președinte
 • prof. Trofin Ovidiu                                 membru
 • prof. Neacșu Bogdan                           membru
 • prof. Chelaru Mihai                               membru
 • prof. Frânculescu Cristina                     membru

16. Comisia de marketing educațional:

 • prof. Nistor Nicoleta                             președinte 
 • inf. Macovei Florina                              membru   
 • lab. Stancu Livia                                  membru 
 • prof. Savin Mihaela                              membru    
 • prof. Ceunaș Mariana-Gigliola               membru   

17. Comisia paritară:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile             președinte CA
 • prof. Ciupercă Lucica                          membru
 • prof. înv. Dima Adriana                        membru
 • prof. Coman Mariana                          membru

18. Comisia învățătorilor:

 • prof. înv. Dima Adriana                        responsabil comisie
 • înv. Ojog Maria                                   membru
 • prof. înv. Antohe Cristina                     membru        
 • prof. înv. Vătămănescu Margareta        membru
 • prof. înv. Țintaru Anișoara                    membru
 • prof. înv. Gheorghiu Antonina               membru 

19. Comisia diriginților / învățătorilor:

 • prof. Muraru Crina                              responsabil comisie
 • înv. Gheorghiu Antonina                      membru
 • înv. Ojog Maria                                   membru
 • înv. Antohe Mihaela                            membru
 • înv. Vătămănescu Margareta               membru
 • înv. Țintaru Anișoara                           membru
 • înv. Dima Adriana                               membru
 • prof. Mocanu Simona                         membru
 • prof. Frânculescu Cristina                   membru
 • prof. Grozav Nicoleta                          membru
 • prof. Nistor Nicoleta                           membru
 • prof. Curbăt Loredana                         membru
 • prof. Ciuche Gabriela                          membru
 • prof. Gavriliță Laura                             membru
 • prof. Bran Simona                              membru
 • prof. Chelaru Mihai                             membru
 • prof. Olteanu Marcela                         membru
 • prof. Trofin Ovidiu                               membru
 • prof. Ursinschi Violeta                        membru
 • prof. Iftimescu Otilia                           membru
 • prof. Piticar Gruie                               membru
 • prof. Drobotă Ion                                membru
 • prof. Ursache Liliana                          membru
 • prof. Sichim Cristina                          membru
 • prof. Olteanu Mihăiţă                         membru
 • prof. Bardașu Nicoleta                       membru
 • prof. Opincariu Florina                       membru
 • prof. Roșioru Daniela                         membru
 • prof. Vascan Nicoleta                        membru
 • prof. Întuneric Ana                             membru
 • prof. Savin Mihaela                            membru
 • prof. Tufescu Luciana                        membru
 • prof. Mușat Mirela                             membru
 • prof. Ciupercă Lucica                         membru
 • prof. Popa Carmen                            membru
 • prof. Cătărău Mihaela                         membru
 • prof. Manoliu Cristina                         membru
 • prof. Stoica Vasile                              membru
 • prof. Florescu Dragoș                         membru

20. Comisia pentru aplicarea O.U.G. din 2002 și a Legii nr. 509/29.12.2006

 • prof. Zărnescu Nicoleta                     președinte
 • prof. înv. Dima Adriana                      responsabil comisie
 • prof. înv. Țintaru Anișoara                  membru
 • înv. Ojog Maria                                 membru
 • prof. înv. Antohe Cristina                   membru
 • prof. înv. Vătămănescu Margareta      membru
 • prof. înv. Gheorghiu Antonina             membru
 • prof. Grozav Nicoleta                        membru
 • prof. Nistor Nicoleta                          membru
 • prof. Curbăt Loredana                       membru
 • prof. Ciuche Gabriela                        membru
 • prof. Gavriliță Laura                           membru
 • prof. Bran Simona                            membru
 • prof. Neacșu Bogdan                        membru
 • prof. Trofin Ovidiu                             membru
 • cont. Tufă Alina                               membru
 • adm. Dominte Eduard                      membru

21. Comisia pentru acordarea burselor/ajutoarelor pentru elevi:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile           președinte
 • prof. Ciupercă Lucica                        membru
 • secretar Mezat Simona                     membru
 • prof. Briahnă Oana                           membru
 • prof. Piticar Gruie                             membru

22. Comisia pentru implementare a Strategiei Naționale - Acțiunea comunitară:

 • prof. Ciupercă Lucica                        președinte
 • prof. Ciuche Gabriela                        membru
 • prof. înv. Antohe Cristina                    membru
 • prof. Stoica Vasile                             membru
 • prof. Dobre Marieana                         membru
 • prof. Florescu Dragoș                        membru
 • prof. înv. Gheorghiu Antonina              membru        

23. Comisia pentru recepția bunurilor/serviciilor și a lucrărilor:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile           președinte
 • adm. Dominte Eduard                       responsabil
 • Brîndușoiu Liviu                                membru
 • Bordaș Aurel                                    membru
 • pedagog Lupu Remus                       membru  

24. Comisia pentru recepția alimentelor:

 • adm. Dominte Eduard                       responsabil
 • Brîndușoiu Liviu                                membru
 • pedagog Lupu Remus                       membru

25. Comisia de casare, clasare și valorificare a materialelor refolosibile:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile            președinte
 • prof. Florescu Dragoș                        membru
 • Bordaș Aurel                                     membru
 • prof. Manoliu Cristina                         membru
 • inf. Macovei Florina                            membru    

26. Comisia de analiză oferte:

 • prof. Zărnescu Nicoleta                     președinte
 • prof. Ciupercă Lucica                        membru
 • ec. Olteanu Mioara                           membru
 • adm. Dominte Eduard                       membru
 • pedagog Lupu Remus                       membru   

27. Comisia de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă:

 • prof. Zărnescu Nicoleta                      preşedinte   
 • adm. Dominte Eduard                        membru
 • prof. Drobotă Ion                                membru
 • prof. Vascan Nicoleta                         membru
 • prof. înv. Dima Adriana                       membru
 • prof. Manoliu Cristina                         membru
 • Brândușoiu Liviu                                membru
 • pedagog Lupu Remus                        membru
 • laborant Stancu Livia                         membru

28. Comisia SIIIR:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile             preşedinte   
 • inf. Macovei Florina                             responsabil
 • ec. Olteanu Mioara                             membru
 • cont. Tufă Alina                                  membru
 • secretar şef Bălinişteanu Maria            membru
 • secretar Mezat Simona                       membru
 • adm. Dominte Eduard                         membru

29. Comisia pentru monitorizarea absenţelor şi notării ritmice a elevilor:

 • prof. Stoica Vasile                               preşedinte   
 • prof. Savin Mihaela                              membru
 • prof. Iftimescu Otilia                            membru
 • prof. Coman Mariana                           membru
 • prof. Florescu Dragoș                          membru

 

                                         Director,

                            prof. Harasemciuc Nicu-Vasile