Consiliul reprezentativ al elevilor

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI ELEVILOR  an școlar  2019-2020

Nume prenume  

Funcția

Prisacaru Georgiana Președinte
Laslău Matei Vicepreședinte
Hamad-Al-Essa Samir Tudor  Vicepreședinte
Vega Tudor Andrei Vicepreședinte
Dabija Alexandra Secretar
Hamad-Al-Essa Samir Tudor  Reprezentant în comisia  CEAC
  Director -- Departamentul Resurse umane, financiare și de voluntariat
 Apostol Ştefan Director -- Departamentul Logistică și administraţie
Chiricea Matei Gabriel Director -- Departamentul Educație fizică și sport
Nechita Ana Director -- Departamentul Avocatul elevului
Măgirescu Sofia Director -- Departamentul Junior
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL ELEVILOR   an școlar  2019-2020

Nume prenume Clasa
Eremia Cezara V A
Prisacaru Teodora V B
Bârsan Paul VI A
Nica Jasmine VI B
Ciobotaru Matei George VII A
Georgescu Bianca VII B
Lupu George Răzvan VIII A
Sava Miruna VIII B
Boncu Georgiana Rebeca IX A
Vrânceanu Delia IX B
Hriscu Rareş Gabriel IX C
Mărgineanu Mara IX D
Laslău Matei IX E
Apostol Ştefan IX F
Nechita Ana X A
Iliescu Sânziana Sofia X B
Puşcaşu Ilinca X C
Georgescu Alexandra X D
Prisacaru Georgiana X E
Hamad-Al-Essa Samir Tudor  X F
Sava Denisa XI A
Patriche Raluca Elena XI B
Tanțoș Maria Iuliana XI C
Chiricea Matei XI D
Aaniţei Daria-Alexandra XI E
Pristavu Petru Valentin XI F
Ştefănescu Bianca XII A
Bolocan Alexandra XII B
Horvat Denis XII C
Enea Theodora XII D
Tunaru Andrei XII E
Codreanu Cătălina XII F