Istoric pe scurt

Printre unităţile şcolare din judeţ şi din ţară, Colegiul Naţional "Ferdinand I" se bucură de un renume de excepţie, ca urmare a unei evoluţii în timp de-a lungul a 142 ani de existenţă, în care şi-a conturat identitatea. Este drumul parcurs de Gimnaziul clasic din 1867 la Colegiul Naţional de astăzi.

În primii ani de funcţionare, şcoala s-a confruntat cu numeroase dificultăţi: definirea statutului, lipsa cadrelor, a unui local proprei sau a materialului didactic. În anul şcolar 1870-1871, şcoala a dat prima promoţie de absolvenţi, iar în 1891 s-a încheiat construcţia primului local. În acelaşi an, şcoala a primit denumirea de Gimnaziul "Principele Ferdinand" iar după 1897, prin înfiinţarea clasei a V-a, i se acordă titulatura de Liceul "Principele Ferdinand", nume sub care a fost cunoscut oficial până în anul 1914. Între 1914 şi până la reforma învăţământului din 1948, denumirea sa este schimbată în Liceul "Ferdinand I". Multă vreme, între 1948-1967, fără o denumire proprie, cu prilejul centenarului din 1967, şcolii i se atribuie numele marelui poet George Bacovia, fost elev al liceului. Începând cu anul şcolar 1997-1998, în urma unei hotărâri a corpului profesoral şi a Ordinului nr. 4133/25.06.1997, Ministerul Educaţiei Naţionale a dispus schimbarea denumirii liceului în Colegiul Liceal "Ferdinand I". În aceste condiţii şcoala şi-a recăpătat propria identitate istorică, redobândindu-şi vechiul nume şi titlul de Colegiu Naţional. A fost, în ultimă instanţă, un act reparatoriu pe deplin meritat şi îndelung aşteptat.

Mai multe informatii pe pagina dedicata istorie Colegiului National Ferdinand.