Misiune

 ● Încurajăm competiția și performanța atât în rândul elevilor cât și în rândul profesorilor.

 ● Stimulăm derularea de programe complementare de pregătire și dezvoltare personală pentru aceștia, de cursuri opționale și programe suplimentare de pregătire în cadrul școlii, care să permită progresul individual și de grup.

● Ne axăm pe dezvoltarea unui proces educațional  adaptiv și evolutiv, prin corelarea pregătirii teoretice cu aspectele practice specifice realităților și tendințelor socio-economice aflate în continuă schimbare și  încurajăm permanent dezvoltarea de proiecte și inițiative în această direcție.

● Depunem un efort continuu pentru îmbunătățirea dotărilor tehnice, materiale si didactice ale colegiului și inițiem dezvoltarea de parteneriate durabile care să susțină aceste demersuri.

● Echipa managerială  polarizează în jurul ei grupuri de iniţiativă cu o mentalitate nouă, cu o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi comunitate, care  participă activ la implementarea proiectelor de dezvoltare ale colegiului,  promovează valorile şcolii, câştigă audienţa celor interesaţi faţă de colegiu, care  atrag parteneri şi susţinători pentru proiectele iniţiate.