| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
sort descending
Metodologie de evaluare la finalul clasei a IV-a

METODOLOGIA

de organizare şi administrare a evaluării naţionale la finalul clasei a IV-a

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi administrarea evaluării competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primarla finalul clasei a IV-a, numită în continuare EN IV, în conformitate cu prevederile alin. (3) al Art. 74 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011.

Metodologie de evaluare la finalul clasei a VI-a

METODOLOGIA

de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi administrarea Evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, numită în continuare EN VI, în conformitate cu prevederile alin. (4) al Art. 74, (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011.

Metodologie de evaluare la finalul clasei pregătitoare

METODOLOGIA

de organizare şi administrare a evaluării dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învățământul preuniversitar

Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învățământul preuniversitar in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, in temeiul art. 21 alin. (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

Metodologii, Proceduri

Următoarele metodologii și proceduri sunt valabile în cadrul Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău.

Mihăilă Radu Marian

 

 

Pages