| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | |
sort descending
ALUMNI - personalităţi marcante

Personalităţi - foşti elevi ai colegiului

prof. univ. dr. ALEXANDRU PIRU

- critic și istoric literar, membru postum al Academiei Române

matematician dr. doc. SOLOMON MARCUS

- Universitatea Bucureşti, membru al Academiei Române

prof. univ. dr. doc. VLADIMIR HANGA

- Facultatea de Drept, Universitatea Cluj-Napoca

Mare Rabin ALEXANDRU ȘAFRAN

Amfiteatrul

Amfiteatrul „Solomon Marcus”

Anexa la Ordinul nr. 5562/2011 - credite profesionale transferabile

Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile pentru personalul didactic

Anghel Viorel
Aniversare Mihai Eminescu

Ziua de 15 ianuarie este, fără îndoială, cel mai important eveniment cultural românesc; în urmă cu 165 de ani, vede lumina zilei, la Ipoteşti, judeţul Botoşani, Mihai Eminescu – „Luceafărul” poeziei româneşti.

Marcarea acestui eveniment  face parte şi din agenda de activităţi a bibliotecii şcolii noastre. În acest scop, organizăm, împreună cu biblioteca judeţeană, secţia literatură pentru copii, un medalion literar– artistic dedicat marelui Eminescu.

Aniversare Nichita Stănescu - 82 ani de la naşterea poetului

Expunere realizată de Saveluc Gabriela, bibliotecara colegiului

Pages