Biblioteca

  Biblioteca Colegiului Naţional „Ferdinand I” este una dintre cele mai vechi biblioteci din judeţul Bacău, în privinţa colecţiilor pe care le deţine, datând doar cu puţini ani după înfiinţarea bibliotecii publice de la Primărie (27 iunie 1893). Este o colecţie de documente, cu caracter enciclopedic, adecvate nivelului şi profilului unităţii de învăţământ în care funcţionează, este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare.

bibliotecar Gabriela Saveluc

Scurt istoric

    „Pe la anul 1892, această şcoală n-a avut o bibliotecă propriu-zisă. Primele începuturi ale unei biblioteci care să poată fi utilizată are loc în 1892, când se serbează aniversarea a 25 de ani a gimnaziului din Bacău. Cu această ocaziune, A. S. Regală Principele Ferdinand, a cărui nume poartă gimnaziul, dăruieşte pentru bibliotecă 46 volume cu conţinut ştiinţific şi literar, astfel că pot fi consultate în diferite genuri de cunoştinţe” [fragment din Monografia liceului „Principele Ferdinand” (1867-1906) p.278, întocmită de profesorul Lascăr Veniamin].

    În anul 1903, Academia Română donează 154 volume, cărţi de mare valoare, cele mai multe de istorie şi anale.

   La 1908, se pun cu adevărat bazele bibliotecii liceului, când Gheorghe Sturdza dăruieşte liceului un important fond de carte, motivându-şi astfel gestul: „Dăruind Liceului Principele Ferdinand” din oraşul Bacău biblioteca me pentru amintirea părintelui meu Beizade C. Sturza în folosu instrucţiei şcolarilor cari urmez şi vor urma la acest lyceu”.

În ziua de 23 mai 1911, la propunerea directorului liceului, Ioan Manolescu, („…să punem în stare de funcţionare o bibliotecă deschisă publicului sub conducerea unui profesor de liceu”), se unifică cele două biblioteci (biblioteca liceului şi biblioteca Primăriei) prin transferarea fondului „C. Sturdza” la biblioteca liceului. Aceste cărţi vor rămâne în biblioteca Liceului „Principele Ferdinand”- devenit ulterior Şcoala Medie nr.1, Liceul „George Bacovia” - până în 1960, când vor fi transferate la Biblioteca Regională. La sărbătorirea centenarul Liceului „George Bacovia” (Colegiul Naţional „Ferdinand I”), un număr de 350 de cărţi au fost returnate bibliotecii liceului, cărţi care se găsesc şi azi în fondul de carte veche, şi rară a bibliotecii Colegiului Naţional „Ferdinand I”.

  În anul 1916, biblioteca liceului avea un bibliotecar în persoana profesorului de limba franceză, C. S. Codreanu, primul bibliotecar cu normă întreagă, preocupat, în special, de tipărirea unui catalog de bibliotecă. Nu ştim dacă acest proiect s-a materializat, deoarece acel catalog nu s-a mai păstrat. Particularitatea bibliotecii colegiului nostru este dată de colecţiile speciale. Acest fond cuprinde 1700 de volume, documente istorice, carte veche, carte rară, tipărituri deosebite prin vechime, ornamentaţie, legăturile şi materialele folosite, autografele unor personalităţi care le-au deţinut. Aceste documente au valoare multiplă; valoare patrimonială şi bibliofilă dată de vechimea unor volume, editate între anii 1752 – 1830, valoare istorică - atestă vechimea colegiului nostru, valoare sentimentală – provenite din donaţiile unor personalităţi marcante ale vremii, foşti profesori, foşti elevi deveniţi după absolvire simboluri ale culturii, artei şi ştiinţei româneşti. Amintesc aici donaţiile A.S. Regale Principele Ferdinand, donaţiile familiei Sturdza, donaţiile lui G. Gavrilescu, directorul Liceului Principele Ferdinand între anii 1914-1918 şi 1931-1938, donaţiile elevului Mircea Cancicov, donaţiile elevului Ion Luca, etc. Pentru cunoaşterea istoriei şcolii noastre, cea mai importantă donaţie o constituie Monografia liceului „Principele Ferdinand”(1867-1906), scrisă de profesorul Lascăr Veniamin - manuscris.

    Toate aceste perle ale bibliotecii noastre poartă semnătura, amprenta şi o parte din sufletul celor care le-au atins, le–au aparţinut, le-au citit şi apoi le-au donat bibliotecii.

Prezentarea colecţiilor

    În prezent, biblioteca Colegiului Naţional „Ferdinand I” se află amplasată într-o clădire nouă, spaţioasă, luminoasă şi care încă de la prima vedere îşi dezvăluie multifuncţionalitatea sa; sală de lectură şi de împrumut, depozitul pentru colecţiile uzuale şi depozitul pentru colecţiile speciale, suprafaţa totală fiind de 100 m. Cele 40.500 de volume din fondul bibliotecii sunt repartizate pe domenii ale cunoaşterii, astfel:

 1. Generalităţi;
 2. Filosofie;
 3. Religie. Teologie;
 4. Ştiinţe sociale. Politică. Economie;
 5. Educaţie. Învăţământ. Instruire;
 6. Matematică. Ştiinţe naturale;
 7. Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică;
 8. Artă. Arhitectură. Muzică. Sport;
 9. Limbă. Lingvistică. Literatură;
 10. Geografie. Istorie.

Din domeniile enumerate, ponderea o deţine domeniul 8 – literatura română aprox. 35%, literatura străină aprox. 25%, urmat de domeniul 5 (matematica şi ştiinţe), aprox. 20%, domeniul 9 (geografie şi istorie) 10%, domeniul 7 (artă, arhitectură, muzică, sport) 5%, iar diferenţa de 5% o reprezintă celelalte domenii. De menţionat faptul, că biblioteca colegiului posedă un număr impresionant de documente de referinţă, care sintetizează date din anumite domenii ale ştiinţei, tehnicii, sau culturii; aprox. 2000 de dicţionare, enciclopedii, atlase, tratate, albume, astfel:

 • dicţionare de limba şi literatura română;
 • dicţionare bilingve;
 • dicţionare specializate;
 • dicţionare enciclopedice;
 • enciclopedii generale şi specializate;
 • albume de artă;
 • tratate;
 • atlase de istorie;
 • atlase geografice;
 • atlase zoologice;
 • atlase botanice;
 • atlase anatomice;
 • atlasul universului.

Oferta informaţională variată, numărul documentelor din fondul bibliotecii, climatul favorabil din sala de lectură, serviciile oferite, precum şi disponibilitatea mea de participare la formare deprinderilor de lectură ale elevilor, a competenţelor de comunicare, a dezvoltării interesului pentru lectură, constituie motive ca numărul utilizatorilor bibliotecii să crească şi să se diversifice. Biblioteca are deschidere deosebită, în primul rând, pentru elevi şi cadre didactice, dar şi pentru alte categorii de personal din învăţământ.

Sala de lectură

Pentru a se crea un spaţiu adecvat studiului în bibliotecă, am reorganizat fondul de carte, am scos din rafturile depozitului toate documentele uzate fizic, am făcut deselecţii, s-a schimbat mobilierul vechi cu unul nou, mai modern şi încăpător şi astfel s–a rezolvat şi această problemă.

Sala de lectură şi recepţie are o suprafaţă de aprox. 30 m2 şi o capacitate de 20 de locuri. Este luminoasă, călduroasă - iarna, şi răcoroasă – vara, decorată cât mai atractiv. Aici vin elevii şi profesorii să studieze documentele care nu se împrumută la domiciliu (cartea veche şi rară, dicţionare, albume, enciclopedii, atlase, etc.), se organizează diverse expoziţii şi activităţi ale bibliotecii şi tot aici se „adăpostesc” acei elevi care mai chiulesc uneori, preferând lectura în locul altor distracţii.

 Regulament de ordine interioară

    Biblioteca Colegiului Naţional „Ferdinand I” are următorul orar de funcţionare:

LUNI – VINERI: 8 – 16

         Drepturile utilizatorilor bibliotecii Colegiului Naţional „Ferdinand I”

 1. Biblioteca împrumută gratuit publicaţii şi alte categorii de documente atât în timpul anului şcolar, cât şi în timpul vacanţelor şcolare.
 2. Pentru folosirea colecţiilor de publicaţii la domiciliu sau la sala de lectură, cititorii trebuie să fie înscrişi la bibliotecă. Înscrierea se face cu prilejul primului împrumut, când se completează „fişa cititorului”.
 3. Elevii pot împrumuta acasă maxim trei volume deodată, iar cadrele didactice, maxim cinci.
 4. Termenul de împrumut la domiciliu este de 30 de zile, cu drept de prelungire până la 45 de zile.

         Obligațiile utilizatorilor bibliotecii Colegiului Naţional „Ferdinand I”

      Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii, ca şi în cazul refuzului de achitare a amenzilor, biblioteca Colegiului Naţional „Ferdinand I” îşi rezervă dreptul de a anunţa în scris de măsurile ce se impun.

 1. Să respecte termenul de restituire, în caz contrar sunt înştiinţaţi învăţătorii şi diriginţii elevilor care nu au restituit în termen cărţile împrumutate. În situaţia în care, după înştiinţarea orală, cărţile nu sunt restituite, li se trimit părinţilor elevilor, precum şi cititorilor adulţi până la două înştiinţări scrise. Pentru cărţile nerestituite după a doua somaţie se percepe atât contravaloarea reactualizată a lor, cât şi o amendă, reprezentând de 1-3 ori preţul reactualizat al cărţilor.
 2. Să nu scoată publicaţiile din bibliotecă fără acordul bibliotecarului.
 3. Să păstreze în bune condiţii publicaţiile împrumutate la sala de lectură sau la domiciliu.
 4. Să manifeste o atitudine civilizată faţă de personalul din bibliotecă.
 5. Să respecte orarul de funcţionare a bibliotecii.

Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii, ca şi în cazul refuzului de achitare a amenzilor, biblioteca Colegiului Naţional „Ferdinand I” îşi rezervă dreptul de a anunţa în scris de măsurile ce se impun.