Ciupercă Lucica

Profesor  Lucica Ciupercă este absolventă a Liceului Sanitar din Bacău şi a Facultăţii de Istorie – filozofie din cadrul Universitatii ,,Al. I.Cuza “ din Iaşi promotia 1982. Are gradul didactic I, masterat în domeniul Management financiar-contabil, în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Universitatea „G. Bacovia” Bacău. A fost membră în Consiliul de Administraţie şi consilier de probleme educative şi şef de comisie metodică.

Catedră: 
Curriculum vitae: 

Vizualizează CV