Cadre Didactice

Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Diriginte la clasa a V-a B

Diriginte la clasa a VIII-a A

Clasa a IV-a

 

Diriginte la clasa a VI-a A

 

Diriginte la clasa a IX-a F

Diriginte la clasa a XI-a D

 

Pages