CNF în cifre


 Situații statistice

Evaluarea Naţională 2022

63 absolvenţi candidaţi înscrişi şi reuşiţi

Media generală: 9,134

Media la limba şi literatura română: 9,30

Media la matematică: 8,96

 
     

Bacalaureat iunie 2022

175 absolvenţi candidaţi înscrişi, 175 reuşiţi

 
Situaţie comparativă promovabilitate septembrie 2014-2022  
     

Olimpiade naţionale

Rezultate comparative din 2015

 
     

Evoluţie număr elevi

Din 2020

 
     

Promovabilitate pe cicluri de învăţământ

Din luna septembrie

 
     

Promovabilitate în luna iunie

Din 2022

 
     

Resurse umane -

An şcolar 2021-2022

Cadre didactice: 65 (calificare conform graficului)

Personal didactic auxiliar: 12

Personal nedidactic: 19