CNF în cifre


 Situații statistice

Evaluarea Naţională 2020

60 absolvenţi candidaţi înscrişi şi reuşiţi

Media generală: 9,134

Media la limba şi literatura română: 9,30

Media la matematică: 8,96

 
     

Bacalaureat iunie 2020

169 absolvenţi candidaţi înscrişi, 160 reuşiţi

 
Situaţie comparativă promovabilitate septembrie 2014-2020  
     

Olimpiade naţionale

Rezultate comparative din 2011

 
     

Evoluţie număr elevi

Din 2018

 
     

Promovabilitate pe cicluri de învăţământ

Din luna septembrie

 
     

Promovabilitate în luna iunie

Din 2016

 
     

Resurse umane - An şcolar 2019-2020

Cadre didactice: 69 (calificare conform graficului)

Personal didactic auxiliar: 12

Personal nedidactic: 19