Comisii interne

Lista comisiilor de lucru cu caracter permanent/temporar pentru anul școlar 2019 – 2020:

1.  Comisia pentru curriculum:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile            președinte
 • șefii de catedră/comisii numiți - membri:
  • prof. Ceunaș Mariana-Gigliola
  • prof. Popa Carmen
  • prof. Vascan Nicoleta
  • prof. Bran Simona
  • prof. Grozav Nicoleta
  • prof. Nistor Nicoleta
  • prof. Muşat Mirela
  • prof. Ciupercă Lucica
  • prof. Sichim Cristina
  • prof. Olteanu Marcela
  • prof. înv. Gheorghiu Antonina  

2.  Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC):

 • prof. dr. Zărnescu Nicoleta                 coordonator
 • prof. Berza Mirela                             responsabil comisie
 • prof. Savin Mihaela                            secretar comisie
 • prof. Întuneric Ana                             membru           
 • prof. Ciuche Gabriela                         membru - reprezentant sindicat
 • elev Samir Hamad                             membru - reprezentant Consiliul Elevilor
 • Dumitraşcu Sonia                             membru - reprezentant părinţi
 • Stan Gabriel                                     membu - reprezentant Consiliul Local

3.  Comisia pentru perfecționare și formare continuă:

 • prof. Vascan Nicoleta                         președinte
 • prof. Savu Eleonora                            membru
 • prof. Ciuche Gabriela                         membru
 • prof. dr. Gavriliță Laura                        membru
 • prof. dr. Văsâi Oana                           membru
 • prof. Mocanu Simona                         membru
 • prof. Meluţă Beatrice                          membru

4.  Comisia de securitate și sănătate în muncă:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile              președinte
 • prof. Grozav Nicoleta                            responsabil
 • ing. Belecciu Lumința Ioana                  persoană desemnată prin certificat
 • Persoane desemnate de director
  • Popa Ioan
 • Persoane desemnate de lucrători
  • secretar Stancu Livia
  • prof. Vascan Nicoleta
  • Sumănaru Clara
 • dr. Mocanu Lăcrămioara                        medic medicina muncii

5. Comisia de monitorizare a controlului managerial intern SCMI:

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta       președinte
 • ec. Olteanu Mioara                             membru (administrator financiar)
 • Mezat Simona                                   secretar - membru
 • Dominte Eduard                                 administrator de patrimoniu - membru
 • prof. Frânculescu Cristina                   consilier educativ - membru
 • prof. Întuneric Ana                              reprezentant CEAC - membru
 • prof. înv. Istrate Ştefănescu Adriana     membru

6. Echipa pentru gestionarea riscurilor la nivel de unitate EGR:

 • prof. Berza Mirela                             ofiţer riscuri
 • ec. Olteanu Mioara                           membru
 • adm. Dominte Eduard                       membru
 • secretar şef Mezat Simona               membru
 • Brîndușoiu Liviu                                membru
 • prof. Mihăilă Radu                            membru
 • prof. înv. Gheorghiu Antonina             membru

7. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității:

 • prof. Grozav Nicoleta                           președinte
 • prof. Laslău Gabriela                           membru
 • prof. Olteanu Marcela                          membru
 • prof. Drobotă Ion                                 membru
 • prof. înv. Gheorghiu Antonina               membru
 • prof. Ghiuş Elena                               membru
 • prof. Mocanu Simona                          membru
 • prof. Cătărău Mihaela                          membru
 • prof. Florescu Dragoș                          membru
 • prof. înv. Țintaru Anișoara                     membru
 • prof. Frânculescu Cristina                    membru
 • prof. Opincariu Florina                         membru
 • prof. Ceunaș Mariana-Gigliola               membru                                 

8. Comisia pentru programe și proiecte educative interne și internaționale:

 • prof. Briahnă Oana                             președinte
 • prof. Nistor Nicoleta                            responsabil proiecte și parteneriate internaționale
 • prof. Laslău Gabriela                          membru
 • prof. Frânculescu Cristina                   membru
 • prof. Bardașu Nicoleta                        membru
 • prof. înv. Istrate Adriana                      membru
 • prof. Gavriliță Laura                            membru
 • prof. Savin Mihaela                             membru
 • prof. Mușat Mirela                              membru
 • prof. Văsâi Oana                                membru                  
 • prof. Trofin Ovidiu                                membru
 • prof. Șova Elena-Roxana                     membru
 • prof. Stoean Mihaela                           membru
 • prof. Roșu Roxana                              membru
 • prof. Olteanu Marcela                          membru
 • prof. Opincariu Florina                         membru
 • prof. Tufescu Luciana                          membru
 • prof. Popa Carmen                              membru
 • prof. Meluță Beatrice Mihaela               membru
 • prof. înv. Antohe Cristina                      membru
 • prof. Gărgăun Cătălin                          membru
 • prof. Ghiuş Elena                               membru
 • prof. înv. Ţintaru Anişoara                    membru
 • prof. înv. Manoliu Teodora                    membru

9. Comisia pentru elaborarea orarului:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile            președinte
 • prof. Trofin Ovidiu                               responsabil
 • prof. Stoica Vasile                             membru

10. Comisia pentru organizarea serviciului pe școală:

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta      președinte
 • prof. Gărgăun Costel                          responsabil
 • prof. înv. Istrate Adriana - corp B         membru
 • adm. Dominte Eduard                        membru

11. Comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor:

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta      președinte
 • Dominte Eduard                                responsabil
 • Brîndușoiu Liviu                                 membru
 • Bordaș Aurel                                     membru
 • prof. Neacșu Bogdan                         membru
 • pedagog Lupu Remus                        membru
 • prof. Olteanu Mihăiță                          membru
 • Manolache Vasile                              membru

12. Comisia de acordare a primului ajutor și de evacuare a personalului în condiții de incendiu sau alte dezastre:

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta      președinte

a. Evacuarea persoanelor:

 • adm. Dominte Eduard              
 • pedagog Lupu Remus

b. Acordarea primului ajutor:

 • prof. Tufescu Luciana             
 • prof. Rusu Carmen
 • prof. Cernat Dragoș
 • prof. înv. Țintaru Anișoara
 • prof. înv. Istrate-Ştefănescu Adriana

În lipsa acestora:

 • prof. Mocanu Simona       
 • adm. Dominte Eduard    

13. Comisia de inventariere anuală:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile              președinte
 • laborant Alexandru Elena                     membru
 • cont. Tufă Alina                                   membru
 • prof. înv. Antohe Cristina                       membru
 • laborant Popa Ioan                               membru
 • bibl. Saveluc Gabriela                           membru
 • prof. înv. Țintaru Anișoara                      membru
 • prof. Meluță Betarice Mihaela                membru
 • prof. Tufescu Luciana                           membru
 • prof. Cătărău Mihaela                           membru

14. Comisia de selecționare, clasificare și casare anuală a documentelor create:

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta        președinte
 • prof. Stoica Vasile                               membru
 • ec. Olteanu Mioara                              membru
 • secr. Mezat Simona                            membru
 • adm. Dominte Eduard                          membru
 • pedagog Lupu Remus                          membru
 • prof. Olteanu Mihăiță                            membru

15. Comisia pentru orientare școlară și profesională:

 • prof. Opincariu Florina                          președinte
 • prof. Grozav Nicoleta                            membru
 • prof. Curbăt Loredana                           membru
 • prof. Mihăilă Radu                                membru
 • prof. Cătărău Mihaela                           membru
 • prof. Sichim Cristina                             membru
 • prof. Olteanu Mihăiţă                            membru
 • prof. Bardaşu Nicoleta                          membru

16. Comisia de marketing educațional şi vizibilitate:

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta        președinte
 • prof. Frânculescu Cristina                     responsabil
 • inf. Macovei Florina                              membru                                              
 • prof. Trofin Ovidiu                                 membru 
 • prof. Nistor Nicoleta                             membru    
 • prof. Roșioru Daniela                            membru   
 • prof. Grozav Nicoleta                           membru
 • prof. Savu Eleonora                              membru
 • bibl. Saveluc Gabriela                          membru
 • prof. Cătărău Mihaela                           membru
 • prof. Meluţă Mihaela                            membru

17. Comisia paritară:

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta       președinte
 • prof. înv. Ţintaru Anişoara                     membru
 • prof. Trofin Ovidiu                                membru
 • prof. Iftimescu Otilia                            membru
 • secretar şef Mezat Simona                  membru
 • prof. Olteanu Mihăiță                           membru

18. Comisia diriginților / învățătorilor:

 • prof. Olteanu Marcela                          coordonator
 • prof. înv. Țintaru Anișoara                     membru
 • prof. înv. Manoliu Teodora                     membru
 • prof. înv. Istrate Adriana                       membru
 • prof. înv. Gheorghiu Antonina                membru
 • înv. Ojog Maria                                    membru
 • prof. înv. Antohe Cristina                      membru
 • prof. înv. Vătămănescu Margareta         membru
 • prof. Savin Mihaela                              membru
 • prof. Ciuche Gabriela                           membru
 • prof. Gavriliță Laura                              membru
 • prof. Briahnă Oana                              membru
 • prof. Mocanu Simona                          membru
 • prof. Frânculescu Cristina                    membru
 • prof. Grozav Nicoleta                           membru
 • prof. Nistor Nicoleta                             membru
 • prof. Rusu Carmen                              membru
 • prof. Neacşu Bogdan                           membru
 • prof. Vascan Nicoleta                          membru
 • prof. Întuneric Ana                              membru
 • prof. Tufescu Luciana                          membru
 • prof. Berza Mirela                               membru
 • prof. Ciupercă Lucica                          membru
 • prof. Florescu Dragoș                          membru
 • prof. Popa Carmen                              membru
 • prof. Mușat Mirela                               membru
 • prof. Stoica Vasile                              membru
 • prof. Bran Simona                               membru
 • prof. dr. Chelaru Mihai                          membru
 • prof. Trofin Ovidiu                                membru
 • prof. Gărgăun Cătălin                          membru
 • prof. Ursinschi Violeta                         membru
 • prof. Iftimescu Otilia                            membru
 • prof. Mihăilă Radu                               membru
 • prof. Drobotă Ion                                 membru
 • prof. Cătărău Mihaela                          membru
 • prof. Sichim Cristina                            membru
 • prof. Olteanu Mihăiţă                           membru
 • prof. Bardașu Nicoleta                         membru

19. Comisia pentru aplicarea O.U.G. 96 din 2002 și a Legii nr. 509/29.12.2006

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta     președinte
 • prof. înv. Gheorghiu Antonina             responsabil clasele I-IV
 • înv. Ojog Maria                                 membru
 • prof. înv. Antohe Cristina                   membru
 • prof. înv. Vătămănescu Margareta      membru
 • prof. înv. Țintaru Anișoara                  membru
 • prof. înv. Istrate Adriana                    membru
 • prof. înv. Manoliu Teodora                  membru
 • prof. Gavriliță Laura                           responsabil clasele V-VIII
 • prof. Savin Mihaela                           membru
 • prof. Ciuche Gabriela                        membru
 • prof. Mocanu Simona                       membru
 • prof. Frânculescu Cristina                 membru
 • prof. Grozav Nicoleta                        membru
 • prof. Nistor Nicoleta                          membru
 • prof. Bran Simona                            membru
 • cont. Tufă Alina                                membru
 • adm. Dominte Eduard                       membru

20. Comisia pentru acordarea burselor/ajutoarelor/abonamentelor de transport public pentru elevi:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile           președinte
 • prof. Olteanu Marcela                        membru
 • secretar Mezat Simona                     membru
 • prof. Tufescu Luciana                        membru
 • prof. Florescu Dragoș                        membru
 • prof. Stoean Mihaela                         membru
 • prof. Ghiuş Elena                              membru
 • prof. Roşu Roxana                            membru

21. Comisia pentru implementare a Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC):

 • prof. Ciupercă Lucica                        președinte
 • prof. Ciuche Gabriela                        membru
 • prof. Berza Mirela                             membru
 • prof. Gavriliță Laura                           membru
 • prof. Drobotă Ion                               membru
 • prof. înv. Gheorghiu Antonina             membru   
 • prof. Florescu Dragoș                       membru 
 • prof. Sichim Cristina                         membru
 • prof. Trofin Ovidiu                             membru
 • prof. Întuneric Ana                            membru
 • prof. Muraru-Tancău Anamaria           membru

22. Comisia pentru recepție bunuri/serviciilor și lucrărilor:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile           președinte
 • adm. Dominte Eduard                       membru
 • Brîndușoiu Liviu                                membru
 • prof. Mocanu Simona                        membru
 • Bordaș Aurel                                    membru
 • pedagog Lupu Remus                       membru  

23. Comisia pentru recepția alimentelor:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile            președinte
 • adm. Dominte Eduard                        membru
 • Brîndușoiu Liviu                                 membru
 • Bucur Liliana                                     membru
 • pedagog Lupu Remus                        membru

24. Comisia de casare, clasare și valorificare a materialelor refolosibile:

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta      președinte
 • Bordaș Aurel                                     membru
 • secretar Stancu Livia                         membru
 • inf. Macovei Florina                            membru   

25. Comisia de analiză oferte:

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta      președinte
 • prof. Ciupercă Lucica                         membru
 • ec. Olteanu Mioara                            membru
 • prof. Iftimescu Otilia                           membru
 • adm. Dominte Eduard                        membru

26. Comisia de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă:

 • prof. dr. Zărnescu Simona-Nicoleta      președinte 
 • adm. Dominte Eduard                        membru
 • prof. înv. Țintaru Anișoara                   membru
 • prof. dr. Chelaru Mihai                        membru
 • prof. înv. Istrate Adriana                      membru
 • prof. Olteanu Marcela                         membru
 • prof. Vascan Nicoleta                         membru
 • inf. Macovei Florina                            membru
 • Brândușoiu Liviu                                membru
 • pedagog Lupu Remus                        membru
 • secretar Stancu Livia                         membru

27. Comisia SIIIR:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile            preşedinte   
 • prof. dr. Zărnescu Nicoleta                  membru
 • inf. Macovei Florina                            administrator
 • ec. Olteanu Mioara                             resp. financiar-contabil
 • secretar şef Mezat Simona                 resp. resurse umane
 • prof. Stoica Vasile                              membru
 • adm. Dominte Eduard                         resp. tehnic

28. Comisia pentru monitorizarea absenţelor şi notării ritmice a elevilor:

 • prof. înv. Gheorghiu Antonina                preşedinte
 • prof. Vascan Nicoleta                          membru (cls. IX)
 • prof. Stoica Vasile                               membru (cls. X)
 • prof. Olteanu Marcela                          membru (cls. XI)
 • prof. Cătărău Mihaela                          membru (cls.XII)
 • prof. Savin Mihaela                              membru (cls. XII)
 • prof. înv. Ţintaru Anişoara                     membru (cls. I-IV)
 • prof. Gavriliță Laura                              membru (cls. V-VIII)

29. Comisia pentru monitorizarea activității cluburilor/cercurilor elevilor:

 • prof. Sichim Cristina                             preşedinte   
 • prof. Întuneric Ana                                membru
 • prof. Laslău Gabriela                            membru
 • prof. Grozav Nicoleta                            membru
 • prof. Ciuche Gabriela                            membru
 • prof. Bran Simona                                membru
 • prof. Savu Eleonora                              membru
 • prof. Frânculescu Cristina                     membru
 • prof. Olteanu Marcela                           membru
 • prof. Văsâi Oana                                  membru
 • prof. Muraru Tancău Anamaria               membru
 • inf. Macovei Florina                              membru
 • ing. Ţampău Florinel                             membru
 • prof. Gavriliţă Laura                              membru      

30. Comisia de sprijin a activităților bibliotecii școlii:

 • prof. Roșu Roxana                               preşedinte  
 • bibl. Saveluc Gabriela                           membru
 • prof. Meluță Mihaela Beatrice                membru
 • prof. Mușat Mirela                                membru
 • prof. Ursinschi Violeta                          membru
 • prof. Berza Mirela                                 membru
 • prof. Mihăilă Radu                                membru
 • prof. Cătărău Mihaela                           membru
 • prof. Bran Simona                                membru
 • prof. Bardașu Nicoleta                          membru
 • prof. înv. Antohe Mihaela Cristina           membru
 • prof. Stoean Mihaela                            membru
 • prof. Opincariu Florina                          membru
 • prof. Șova Roxana                                membru
 • prof. Florescu Dragoș                           membru 

31. Comisia pentru selecţie şi distribuţie manuale şcolare:

 • prof. Harasemciuc Nicu-Vasile              preşedinte
 • inf. Macovei Florina                              membru
 • Lupu Remus                                       membru

 

                                         Director,

                            prof. Harasemciuc Nicu-Vasile