Despre

Printre unităţile şcolare din judeţ şi din ţară, Colegiul Naţional "Ferdinand I" se bucură de un renume de excepţie, ca urmare a unei evoluţii în timp de-a lungul a 150 ani de existenţă, în care şi-a conturat identitatea. Este drumul parcurs de Gimnaziul clasic din 1867 la Colegiul Naţional de astăzi. 

În primii ani de funcţionare, şcoala s-a confruntat cu numeroase dificultăţi: definirea statutului, lipsa cadrelor, a unui local proprei sau a materialului didactic. În anul şcolar 1870-1871, şcoala a dat prima promoţie de absolvenţi, iar în 1891 s-a încheiat construcţia primului local. În acelaşi an, şcoala a primit denumirea de Gimnaziul "Principele Ferdinand" iar după 1897, prin înfiinţarea clasei a V-a, i se acordă titulatura de Liceul "Principele Ferdinand", nume sub care a fost cunoscut oficial până în anul 1914. Între 1914 şi până la reforma învăţământului din 1948, denumirea sa este schimbată în Liceul "Ferdinand I".

Multă vreme, între 1948-1967, fără o denumire proprie, cu prilejul centenarului din 1967, şcolii i se atribuie numele marelui poet George Bacovia, fost elev al liceului. 

Începând cu anul şcolar 1997-1998, în urma unei hotărâri a corpului profesoral şi a Ordinului nr. 4133/25.06.1997, Ministerul Educaţiei Naţionale a dispus schimbarea denumirii liceului în Colegiul Liceal "Ferdinand I". În aceste condiţii şcoala şi-a recăpătat propria identitate istorică, redobândindu-şi vechiul nume şi titlul de Colegiu Naţional. A fost, în ultimă instanţă, un act reparatoriu pe deplin meritat şi îndelung aşteptat.

   

În existenţa sa, gimnaziul, liceul şi apoi Colegiul “Ferdinand I”, a avut şi are ca profesori oameni de mare prestigiu cultural şi academic. Chiar şi o înşiruire succintă nu poate exclude numele unor personalităţi precum: Garabet Ibrăileanu, D.D. Pătrăşcanu, Gheorghe Dima, Vasile Pârvan, Nicolae Corivan, Lascăr Veniamin, Panait Topliceanu, Grigore Haralambie Grandea….

Prin pasiunea cu care şi-au îndeplinit misiunea de dascăli, au contribuit esenţial la formarea multor generaţii, între care se regăsesc atât de mulţi foşti elevi. Menţionarea doar a câtorva nume este ilustrată pentru înţelegerea exactă a ceea ce reprezintă, prin elevii săi, acest locaş de cultură: Solomon Marcus, Toma Caragiu, Radu Beligan, Constantin Arseni, Gheorghe Cartianu, Eugen Uricariu, Vladimir Hanga, Diana Lupescu, Nicolae Şova, Ioan Berilă, Gh. Platon…

Ştiind bine că tradiţia singură nu creează valoare, la 150 ani de existenţă, Colegiul Naţional “Ferdinand I” îşi propune, prin profesorii şi elevii săi de astăzi, să obţină rezultate cât mai bune în aşa fel, încât între trecut, prezent şi viitor o continuitate mereu ascendentă să nu poată fi, în nici un fel, contestată.

Colegiul National Ferdinand I este situat in Bacau, Strada George Bacovia Nr. 45.