Informatica

În contextul unor observaţii, studii, statistici care ne atenţionează că perspectivele Terrei nu sunt deloc favorabile unei atitudini optimiste, atâta timp cât oamenii mari şi puternici ai lumii se joacă cu darurile naturii copleşitor de bogate şi armonioase, informatica reprezintă gura de oxigen care ne justifică strădaniile şi speranţa că vom avea puterea, prin studiu şi perseverenţă creatoare, să schimbăm faţa lumii, să alegem ce este cu adevărat esenţial în finitul existenţei.

Programarea, informatica aplicată şi competiţiile de profil îi ajută pe elevi să-şi evalueze capacităţile intelectuale, să-şi gestioneze inteligent resursele, să-şi modeleze personalitatea. Informatica presupune inteligenţă, perspicacitate, rapiditate, creativitate, optimizare, într-un domeniu de vârf al tehnologiei moderne.

Informatica este disciplina care ajută elevii să nu se lase stăpâniți de calculatorul devenit jucăria preferată de la cea mai fragedă vârstă și  să dobândească abilităţi şi cunoştinţe care vor asigura în timp temeinicie în pregătirea intelectuală, aceasta din urmă fiind capabilă să ne fericească de căderea în derizoriu.