Misiune

(PDI 2022-2027)

         Misiunea Colegiului Național ,,Ferdinand I”, bazată pe psihologia succesului, ținând cont de idealurile și exigențele beneficiarilor direcți și indirecți, este de:

  • a optimiza constant oferta educațională,  printr-o strategie dinamică, focalizată pe dezvoltarea și valorificarea maximă a potențialului creativ al elevilor și profesorilor;
  • a asigura un cadru educațional democratic, bazat pe toleranță, spirit de echipă, competitivitate și pe capacitatea de adaptare la realități mereu în schimbare;
  •  a crea un ethos organizațional de tip cultural, în care profesorii să se simtă împliniţi profesional;
  • A derula proiecte și programe durabile, care promovează valorile școlii și ale comunității și
  • atrag parteneri și susținători, la nivel local, național și internațional;

 

(PDI 2017-2021)

       Misiunea Colegiului Național „Ferdinand I”, bazată pe psihologia succesului, ținând cont de idealurile și exigențele beneficiarilor direcți și indirecți, este de a optimiza constant oferta educațională,  printr-o strategie dinamică, focalizată pe dezvoltarea și valorificarea maximă a potențialului creativ al elevilor și profesorilor și de a asigura un cadru educațional democratic bazat pe toleranță, spirit de echipă, competitivitate și pe capacitatea de adaptare la realități mereu în schimbare.

 

      1. Să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit integrarea dinamică a absolvenţilor în viitoarea societate a cunoașterii;

     2. Să creăm un ethos organizațional de tip cultural  în care profesorii să se simtă împliniţi profesional;

     3. Să derulăm proiecte și programe durabile, care promovează valorile școlii și ale comunității și atrag parteneri și susținători, la nivel local, național și internațional