Anunț privind dosarele de înscriere, ale candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate

Publicat de staff la 13 Iulie 2022

Dosarele de înscriere, ale candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, trebuie să conţină următoarele acte:

  • Cerere de înscriere (se găseşte la secretariatul colegiului)
  • Cartea de identitate şi certificatul de naştere (original şi copie)
  • Copie după cărţile de identitate ale părinţilor
  • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
  • Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)
  • Anexa de înscriere pentru participarea la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (elevii care vor opta pentru specialitatea ştiinţe sociale intensiv engleză)
  • Fişa medicală

                Toate actele vor fi puse într-o folie de protecţie în dosar de plastic.

Candidatul trebuie să prezinte codul pe care l-a avut la examenul de Evaluare Națională.