Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional al personalului contractual