Profiluri

Colegiul Naţional „Ferdinand I” din Bacău este o unitate de elită din învăţământul preuniversitar românesc.

Structura unităţii noastre cuprinde:

 • învăţământ primar
  • clasele I – IV şi clasa pregătitoare
 • învăţământ secundar
  • gimnazial
   • clasele V - VIII
  • liceal
   • clasele IX - XII

Forma învăţământului liceal din colegiul nostru este de ZI.

Profilul colegiului este TEORETIC

 • REAL
 • UMANIST

Specializările profilurilor sunt:

 • REAL
  • matematică-informatică
   • matematică-informatică intensiv limba engleză
   • matematică-informatică intensiv informatică
  • ştiinţe ale naturii
 • UMANIST
  • filologie
   • filologie intensiv limba engleză
  • ştiinţe sociale

- Admiterea elevilor în învăţământul liceal se face prin concurs, care se desfăşoară pe baza unei metodologii elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

- În clasa a XII-a, elevii care au absolvit specializările:

 1. matematică-informatică,
 2. matematică-informatică intensiv informatică,
 3. matematică-informatică intensiv limba engleză,
 4. filologie intensiv limba engleză

pot susţine la cerere, examenul de atestat profesional, de tipul:

 • informatică
 • competenţă lingvistică

Competenţele dobândite în urma obţinerii atestatului pot fi de tipul:

           - competenţe de operare pe calculator

           - competenţe de operare pe calculator şi competenţe de nivel mediu de programare

           - competenţe lingvistice de nivel avansat în limba engleză

Acest examen se desfăşoară conform Metodologiei stabilite în Anexa la Ordinul M.E.C. nr. 5149 din 13.12.2002.

 

- Finalizarea studiilor liceale se desfăşoară cu susţinerea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii promovaţi de clasa a XII-a.